Krka, d. d.

Všetky práva vyhradené. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto