Je to pravda?

Porucha erekcie patrí k vyššiemu veku, a preto ju človek musí jednoucho akceptovať.

Nie
Riziko rozvoja poruchy erekcie sa naozaj zvyšuje s vekom, čo súvisí so starnutím organizmu, no neznamená to, že človek sa s tým musí automaticky zmieriť. Na trhu sú dostupné viaceré liečebné možnosti, ktoré zlepšujú erekciu a mužom umožňujú, aby si sexuálny život užívali aj vo vyššom veku.

Porucha erekcie je len v hlave.

Nie
Porucha erekcie býva až v 80 % prípadov spôsobená nejakou organickou príčinou. Naopak, psychologické faktory ju podmieňujú len u približne 10 % pacientov.

Problémy s erekciou treba brať vážne.

Áno
Problémy s erekciou treba brať naozaj vážne. Porucha erekcie má negatívny vplyv na mužské sebavedomie, kvalitu života i partnerský vzťah. Častokrát býva včasným varovným signálom vážnejších, dovtedy skrytých, ochorení (napr. ochorení srdca a ciev alebo cukrovky).

Problémy s erekciou sa dajú riešiť.

Áno
Liečba väčšiny pacientov s poruchou erekcie je jednoduchá.
Je dokázané, že liečba sildenafilom účinne odstraňuje príznaky, pričom jeho rýchly nástup účinku a bezpečnosť významne prispievajú k zlepšeniu sexuálneho života pacientov.

Mužom do 40 rokov porucha erekcie nehrozí.

Nie
Napriek tomu, že porucha erekcie je častejšia u starších mužov, postihnúť môže všetky vekové kategórie. Sme svedkami nárastu počtu ochorení (napr. cukrovky, vysokého tlaku krvi a ochorení srdca a ciev), ktoré zvyšujú riziko rozvoja erektilnej dysfunkcie aj u mladších mužov.

Na liečbu porúch erekcie sú vhodné iba lieky, ktoré predpíše lekár.

Áno
Lieky na lekársky predpis, ktoré Vám predpíše Váš lekár sú schválené, a teda účinné a bezpečné. Účinnosť prírodných látok a doplnkov výživy pri liečbe porúch erekcie nebola dosiaľ potvrdená. Pri liekoch zakúpených bez lekárskeho predpisu mimo lekárne navyše nemáme záruku bezpečnosti.

Poruchou erekcie je postihnutý len muž.

Nie
Porucha erekcie u muža často spôsobuje frustráciu a zníženie sebavedomia, čo môže viesť k depresii a agresivite. Negatívne tak môže ovplyvniť partnerský vzťah, rodinu, i priateľské, či pracovné vzťahy.

Po užití tablety budem mať stále erekciu.

Nie
Liek je bez sexuálnej stimulácie (zmyslových vnemov, predstáv, bozkov, dotykov, atď.) neúčinný. Bez sexuálnej stimulácie sa erekcia nedostaví alebo vymizne.

Porozprávajte sa o svojich problémoch s erekciou s lekárom
Krka, d. d.

Všetky práva vyhradené. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto