Dotazník sexuálneho zdravia muža

Dotazník sexuálneho zdravia muža (IIEF-5) je medzinárodný dotazník, ktorý sa používa pri diagnostike porúch erekcie. Prosím, vyplňte tento dotazník ešte pred tým, ako navštívite svojho lekára.

Vyberte odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje Vašu situáciu za posledných 6 mesiacov. Po potvrdení sa v rámčeku zobrazí Vaše skóre.

1.Ako by ste hodnotili svoju dôveru v schopnosť dosiahnuť a udržať erekciu?
 1 bod
 2 body
 3 body
 4 body
 5 body
2.Ak u Vás pri erotickej stimulácii došlo k erekcii, ako často bola Vaša erekcia dostatočná pre pohlavný styk?
 1 bod
 2 body
 3 body
 4 body
 5 body
3.Ako často ste boli pri pohlavnom styku schopný udržať erekciu aj po preniknutí do partnerky?
 1 bod
 2 body
 3 body
 4 body
 5 body
4.Ak došlo k pohlavnému styku, ako ťažké bolo pre Vás udržať erekciu až do konca pohlavného styku?
 1 bod
 2 body
 3 body
 4 body
 5 body
5.Keď ste sa pokúsili o pohlavný styk, ako často bol pre Vás uspokojivý?
 1 bod
 2 body
 3 body
 4 body
 5 body
Celkové skóre
 

Zdroj: Rosen RC, et al. Urology 2006.

22 - 25 = normálna erektilná funkcia (žiadna porucha erekcie)
17 - 21 = mierne závažná porucha erekcie
12 - 16 = mierna až stredne závažná porucha erekcie
8 - 11 = stredne závažná porucha erekcie
1 - 7 = závažná porucha erekcie (5 – 7, ak muž nemá možnosť vyvíjať sexuálnu aktivitu)

Ak je Vaše skóre nižšie ako 21 bodov, porozprávajte sa so svojim lekárom.

Krka, d. d.

Všetky práva vyhradené. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto