Návšteva lekára

O svojich problémoch s erekciou sa s lekárom rozprávajte otvorene. Doma vyplňte Dotazník sexuálneho zdravia muža (IIEF-5) a zoberte si ho so sebou k lekárovi. Vyplnený dotazník Vám rozhovor výrazne uľahčí.

Lekár pomocou neho a niekoľkých ďalších otázok určí diagnózu.

Lekár Vám pravdepodobne položí tieto otázky:

  • Ako dlho máte problémy s erekciou?
  • Liečite sa na niečo pravidelne alebo príležitostne?
  • Trpíte nejakou závažnou poruchou zdravia?
  • Aký bol Váš sexuálny život pred tým, ako u Vás nastali problémy s erekciou?
  • Kedy u Vás začali problémy s erekciou?
  • Ako vyzerá Vaša erekcia?
  • Podstúpili ste v minulosti nejaký chirurgický zákrok?

Potom Vás lekár vyšetrí, pričom sa zameria na možné odchýlky. Ďalej Vám zmeria pulz, vyšetrí semenníky a penis a odoberie krv. Krv a moč odošle na vyšetrenie do laboratória.

Či má Vaša porucha erekcie psychologickú príčinu, rozhodnú, v prípade potreby, doplňujúce testy (napr. hodnotenie nočných erekcií).

Porozprávajte sa o svojich problémoch s erekciou s lekárom
Krka, d. d.

Všetky práva vyhradené. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto