Liečba erektilnej dysfunkcie je dôležitá, pretože...

  • ... obnovuje normálny sexuálny život.
    Liečba partnerom pomôže, aby si opäť začali užívať sexuálny život. Je dokázané, že ľudia, ktorí majú pravidelný sex sa tešia lepšej fyzickej aj psychickej kondícii.
  • ... zlepšuje kvalitu života a vzťahy.
    Porucha erekcie nie je len somatická porucha, ovplyvňuje aj psychiku človeka a jeho vzťahy s inými ľuďmi. Má obrovský vplyv na kvalitu života a partnerské vzťahy. Liečba problémy spojené s poruchou erekcie zmierňuje a spomaľuje ich progresiu. Zlepšuje tiež sebadôveru a sebavedomie, vďaka čomu sa stabilizuje i vzťah s partnerom.
  • ... môže viesť k odhaleniu iných, potenciálne nebezpečných, ochorení.
    Výskumy ukazujú, že porucha erekcie môže byť včasným varovným signálom diabetu i kardiovaskulárnych chorôb, ktoré by mohli, ak by neboli správne liečené, viesť k infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhode. Preto lekár pri zisťovaní príčin poruchy erekcie pátra aj po týchto ochoreniach a, ak je to potrebné, začne s ich liečbou.

Pre uistenie sa o správnosti liečby erektilnej dysfunkcie a možných ďalších ochorení je dôležité navštíviť svojho lekára a porozprávať sa s ním.

Čítajte viac o sildenafilu ...

Porozprávajte sa o svojich problémoch s erekciou s lekárom
Krka, d. d.

Všetky práva vyhradené. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto