Čo je erektilná dysfunkcia (impotencia)?

Erektilná dysfunkcia, alebo porucha erekcie, sa definuje ako pretrvávajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať dostatočnú erekciu pre uskutočnenie uspokojivého pohlavného styku.

V minulosti sa používalo aj označenie "impotencia", ale tento termín sa dnes v súvislosti s poruchou erekcie používa len zriedkavo.

Porucha erekcie má rôzne formy:

  • pretrvávajúca úplná neschopnosť dosiahnuť erekciu,
  • neschopnosť dosiahnuť dostatočne tvrdú erekciu, ktorá by umožnila úspešné vniknutie a
  • neschopnosť udržať erekciu dostatočne dlho pre úspešné uskutočnenie a zavŕšenie pohlavného styku.
Porozprávajte sa o svojich problémoch s erekciou s lekárom
Krka, d. d.

Všetky práva vyhradené. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto