Bunkový mechanizmus erekcie a mechanizmus účinku inhibítorov PDE-5

  • Pri sexuálnej stimulácii vysiela mozog signály, ktoré podporujú uvoľňovanie NO (oxidu dusnatého) v penise.
  • NO prechádza k bunkám hladkej svaloviny, kde aktivuje enzým zvaný guanylátcykláza. Ten sprostredkúva tvorbu cGMP (cyklického guanozínmonofosfátu).
  • Zvýšená koncentrácia cGMP spôsobuje únik iónov Ca++ z bunky, a tým relaxáciu hladkej svaloviny.
  • Vďaka tomu dôjde k dilatácii (rozšíreniu) artérií a zvýšeniu prítoku krvi do kavernóznych telies, kde sa hromadí krv. Výsledkom celého uvedeného mechanizmu je erekcia.

Vplyv lieku na erekciu

Vplyv liekov na erekcie
  • Po ejakulácii spôsobuje enzým PDE-5 (fosfodiesteráza 5) zníženie koncentrácie cGMP, čo vedie k ukončeniu erekcie a zmäknutiu penisu.

Inhibítory PDE-5 (napr. sildenafil) pôsobia tak, že bránia zníženiu hladín cGMP, čím napomáhajú dosiahnutiu a udržaniu erekcie.

Porozprávajte sa o svojich problémoch s erekciou s lekárom
Krka, d. d.

Všetky práva vyhradené. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto